Recursos

Trobareu una sèrie de propostes d’actuacions que podeu desenvolupar en el vostre centre, estructurades en quatre grans eixos.

Infraestructures

L’objectiu són els elements físics destinats a facilitar el desplaçament en bicicleta. En el cas dels centres educatius, ens interessaran especialment els aparcaments, les vies ciclistes per accedir al centre, els elements d’accessibilitat i els elements de seguretat. L’aparcament no només ajuda a que els pares i els alumnes se sentin més relaxats portant bicicletes a escola, sinó que també és una manera de donar publicitat a la bicicleta i fer que els ciclistes se sentin valorats.

Aparcament

Implantar un sistema d’acompanyament dels alumnes al centre educatiu en bicicleta.

Planificació

Augmentar la seguretat en els recorreguts

Plànols

Usuaris actuals i potencials de la bicicleta per als desplaçaments escolars.

Vies Ciclistes

Millorar o implementar vies ciclistes d’accés al centre.

Vies Compartides

Senyalitzar les vies al voltant del centre com a zones 30 o 20 de velocitat moderada.

 

Campanyes

Les activitats relacionades amb la mobilitat sostenible estan més incorporades ja en els calendaris escolars. Cal aprofitar i incloure la bicicleta en els seus programes. Alguns centres també celebren el Dia sense Cotxes, amb la idea de fomentar el canvi modal cap a una mobilitat més sostenible. Altres activitats que s’acostumen a realitzar en aquest context són les curses de mobilitat, per comprovar que els vehicles de dues rodes acostumen a ser els més ràpids.

Promoció de la mobilitat sostenible

Implantar un sistema d’acompanyament dels alumnes al centre educatiu en bicicleta.

Promoció de l’ús de la bicicleta

Incrementar les freqüències d’ús dels ciclistes, i augmentar la seva motivació.

Sensibilització cap a la mobilitat ciclista

Augmentar la consciència de diferents agents respecte la bicicleta.

 

Materials i projectes pedagògics

Projectes educatius, que poden ser curriculars o no curriculars, que només siguin materials educatius o que es tracti de la capacitació de l’alumne per circular en bicicleta o reparar-la.

Capacitació per anar amb bicicleta

Facilitar que els alumnes adquireixin les habilitats necessàries per desplaçar-se en bicicleta.

Projectes pedagògics curriculars

Aplicar materials pedagògics en les diverses línies curriculars en les que es pot encabir la mobilitat en bicicleta.

Educació viària aplicada a la bicicleta

Integrar la bicicleta en la formació viària existent (guàrdia urbana o mossos) o facilitar-la independentment.

Formació pre-professional

Facilitar que els alumnes adquireixin les habilitats per reparar bicicletes.

Integració de la bicicleta en projectes existents

Introduir la bicicleta en projectes educatius que ja es realitzen al centre, per exemple, de mobilitat sostenible o seguretat viària.

 

Activitats

Iniciatives impulsades pel centre, des d’activitats lúdiques a activitats de caire més educatiu. Generalment impliquen l’ús de la bicicleta per part dels alumnes i requereixen unes certes condicions de seguretat.

Jocs en bicicleta

Impulsar manualitats, jocs per fer a classe o al pati de l’escola que contemplin aspectes com la visibilitat, llengua, etc.

Pedalades

Organitzar pedalades o bicicletades festives i/o reivindicatives pels alumnes.

Sortides educatives

Utilitzar la bicicleta en els desplaçaments relacionats amb les sortides educatives.

Bici-Bus

Implantar un sistema d’acompanyament dels alumnes al centre educatiu en bicicleta.

Escola d’Estiu

Introduir la bicicleta en els campus d’estiu, perquè adquireixin habilitats i la utilitzin en els desplaçaments.

ITB: Inspecció Tècnica de la Bicicleta

Oferir un servei de reparació de la bicicleta per tenir les bicicletes dels alumnes a punt.