El projecte

El projecte Educabici va dirigit als centres educatius de primària i secundària i té la següent estructura:

Objectius

√ Capacitar els centres escolars per promoure l’ús de la bicicleta, tot familiaritzant l’alumnat amb la mobilitat sostenible i fomentant d’aquesta manera una cultura per a la bicicleta.
√ Realitzar un acompanyament tècnic, durant un curs escolar, als responsables del centres per tal que duguin a terme iniciatives que afavoreixin la implantació de la bicicleta als centres educatius.
√ Facilitar la introducció de la mobilitat en bicicleta en els centres escolars, en tots els seus aspectes.

Com ho fem?

√ Fem una diagnosi del centre.
√ Facilitem una enquesta de mobilitat on-line al centre per a conèixer com es realitza la mobilitat al centre educatiu.
√ Fem conjuntament el pla d’actuació amb les especificitats de cada centre educatiu i amb els recursos pedagògics disponibles.
√ Realitzem l’acompanyament tècnic durant l’execució del pla d’actuació durant un curs escolar.
√ Fem l’anàlisi i l’avaluació de l’impacte del projecte a cada centre educatiu.
√ Elaborem un pla de continuïtat

Continuïtat sostenible

S’espera que al final del procés es generi una xarxa i unes eines suficients per a que el projecte pugui anar avançant en la direcció dels seus objectius de forma autònoma en quant a recursos i continguts.

Aquest projecte ha comptat amb el suport de L’Obra Social La Caixa i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.